Veltkamp

 

QHSE

Quality, Health, Safety, Environment


 

VELTKAMP

Onze activiteiten richten zich wereldwijd op een breed scala van opdrachtgevers en marktsectoren, en worden uitgevoerd conform klantspecifieke eisen, maar ook conform van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Tijdens de uitvoering staat de zorg voor kwaliteit, milieu, welzijn, veiligheid, service en betrouwbaarheid centraal.

 

BELEID

Het hieraan ten grondslag liggende beleid is gebaseerd op de volgende principes:

  • De zorg voor kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu is voor ons van primair belang.
  • Het zorgdragen voor het welzijn van onze medewerkers en het voorkomen van beroepsziektes.
  • De voortdurende aandacht voor identificatie van eisen en verwachtingen van onze klanten en omgeving en de vertaling daarvan naar eisen waaraan onze organisatie dient te voldoen.
  • Het streven om schade aan de gezondheid van het personeel en derden, aan productiemiddelen en/of gebouwen en aan het milieu tijdens de uitvoering van de activiteiten wordt voorkomen.
  • Daarbij is niet alleen aandacht aan het voorkomen van schade welke direct het gevolg is van deze activiteiten, maar ook inhoudelijk in de vervaardigde ontwerpen.
  • De voortdurende beoordeling van ons managementsysteem op effectiviteit en efficiëntie om waar mogelijk verbeteringen te identificeren, de klanttevredenheid te verhogen, de milieubelasting te verlagen en eventuele risico’s voor de gezondheid van personeel en derden te voorkomen.


 

COMPLIANCE

Compliance is gericht op het voorkomen van illegale handelingen. Dit geldt eveneens voor maatregelen en controles die worden uitgevoerd om inbreuk op wetten of regelingen in een werkomgeving te vermijden.

Veltkamp BV hecht grote waarde aan hoge ethische normen. Onze compliance regeling richt zich op het voorkomen van corruptie, fraude, vertrouwensbreuk en ongeoorloofde afspraken met werknemers, zakenpartners en andere externe partijen. Veltkamp BV ziet streng toe op het naleven van de compliance regeling en treedt direct op bij schending of vermoeden van schending.


 

MANAGEMENT SYSTEEM

Uitgangspunten voor ons vigerend beleid en managementsysteem zijn onder meer de:

  • ISO 9001 (kwaliteit)
  • ISO 14001 (milieu)
  • ISO 45001 (veiligheid en welzijn)  
  • AEO-S (douanevergunning - veiligheid)

Naast de technologische en economische ontwikkeling zijn dan ook alle aspecten en onderdelen van de Veltkamp-organisatie specifiek gericht de tevredenheid van onze klanten en het voorkomen van risico’s.

Hiertoe is Veltkamp HQ gecertificeerd voor:

KWALITEITSMANAGEMENT ARBO & VEILIGHEID MILIEU & AFVAL DOUANEVERGUNNING - AEO-S